Terugblik informatieve commissie 11 mei 2022

Terugblik informatieve commissie 11-5-2022

Afgelopen woensdag was de tweede informatieve commissievergadering van deze raadsperiode.

Toelichting reconstructieonderzoek centrale huisvesting arbeidsmigranten en update opvang Oekraïense vluchtelingen
Er werd gestart met een toelichting bij de resultaten van het feitenonderzoek over de centrale huisvesting. Dat onderzoek is uitgevoerd door Necker van Naem. Ook is de commissie bijgepraat over de stand van zaken bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Als u het interessant vindt, leest u hier de raadsbrief met de update hier terug.

Bereikbaarheid en mobiliteit
De rest van de avond stond in het teken van de bereikbaarheid van Tiel. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn belangrijke thema’s voor LLT.

Lokaal Liberaal Tiel vindt dat de toekomst van onze mobiliteit om een integrale beschouwing van bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid vraagt. Mobiliteit heeft veel raakvlakken met de ruimtelijke inrichting, economische ontwikkeling en werkgelegenheid in Tiel.

De verbreding van de A2 tussen Deil en Vught, het doortrekken van de A15 bij Bemmel en de verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen dragen zeker bij aan de bereikbaarheid van Tiel via de weg, maar tegelijkertijd maken wij ons zorgen omdat grote verbeteringen op de A15 uitblijven.

Ook de bereikbaarheid van Tiel via het spoor heeft onze aandacht. Een derde treinstation in Tiel bij industrieterrein Medel vinden wij belangrijk voor onze economische ontwikkeling. Deze wens zien wij gelukkig terug in de visie van Rivierenland op de toekomst van het spoor. In deze visie lezen wij ook dat men graag ziet dat de trein Arriva door kan rijden naar Geldermalsen. Dat biedt zeker kans voor Tiel, omdat in de toekomst vanuit Geldermalsen 6x per uur een trein naar Utrecht zal rijden. In de visie wordt niet gesproken over de rechtstreekse verbinding tussen Tiel en Utrecht, want men gaat er vanuit dat deze blijft bestaan. Lokaal Liberaal Tiel hoopt dit ook, maar is zich er van bewust dat het toekomstbeeld OV (2040) laat zien dat tussen Utrecht en ’s Hertogenbosch elke 7 minuten een intercity is voorzien. Past een rechtstreekse verbinding van Tiel naar Utrecht daar nog tussen?

#bereikbaarheidtiel #A15 #treinvantielnaarutrecht #treinvantielnaararnhem #vragen #inwoners
#informatievecommissie #tiel #LLT #jijmaakttiel

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *