Vragen opvang vluchtelingen aan het Hooibeestje

Zaterdag aan het einde van de middag werd de gemeenteraad van Tiel geïnformeerd over het besluit van de gemeente Tiel om Oekraïense vluchtelingen op te vangen in de voormalige schoolwoningen aan het Hooibeestje in de wijk Tiel Passewaaij. De opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne in Tiel steunen wij als Lokaal Liberaal Tiel, maar de locatie in de wijk Passewaaij, het gevolgde proces en de informatievoorziening hebben wel enkele vragen bij ons opgeroepen.
De onderstaande vragen hebben wij daarom voorgelegd aan het College.
1. De locatie is aangemeld bij de VRGZ. De tekeningen voor de verbouwing zijn gemaakt. Er is contact met aannemers om de verbouwing te realiseren. De voorbereidingen zijn dus al gestart en het besluit lijkt daarmee al enige tijd geleden genomen. Waarom is de Raad niet geïnformeerd tijdens één van de raads- of commissievergaderingen desnoods vertrouwelijk over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de voormalige schoolwoningen aan het Hooibeestje in de wijk Tiel Passewaaij?
2. Waarom is de Raad pas geïnformeerd nadat de inwoners van Tiel zijn geïnformeerd?
3. Wij hebben begrepen dat een zeer beperkt aantal inwoners een bewonersbrief hebben ontvangen. Kunt u vertellen welke inwoners een bewonersbrief hebben ontvangen en hoe de keuze voor deze verzendlijst tot stand is gekomen?
4. Waarom is eerst het besluit genomen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen in de voormalige schoolwoningen aan het Hooibeestje in de wijk Tiel Passewaaij en dan pas hierover in gesprek te gaan met de inwoners?
5. Wij hebben begrepen dat een persbericht is verstuurd. Waarom heeft de Raad niet zoals gebruikelijk een afschrift ontvangen van het persbericht?
6. Is opvang in de voormalige schoolwoningen aan het Hooibeestje in de wijk Tiel Passewaaij het enige en beste alternatief op dit moment in aanvulling op huisvesting in het ziekenhuis en de mobiele woonunits? Welke locaties zijn er nog meer onderzocht en waarom zijn deze niet geschikt geacht?
7. Wie betaalt de kosten van verbouwing van de voormalige schoolwoningen aan het Hooibeestje in de wijk Tiel Passewaaij? Verhoogt dit de opbrengst van de verkoop in toekomst?
8. Er is nu tijdelijke bewoning in het kader van leegstandsbeheer (anti kraak). Voor deze bewoners wordt een alternatief gezocht. Waarom kiest u er voor om deze bewoners “op straat“ te zetten wetende dat in Tiel al een groot tekort aan woningen bestaat? Hoe groot is de kans dat er geen alternatief wordt gevonden en wat biedt u deze inwoners dan aan?
9. Voor welke duur is het gebruik van de voormalige schoolwoningen aan het Hooibeestje in de wijk Tiel Passewaaij voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen voorzien? Kunt u toezeggen dat deze woningen niet beschikbaar komen voor statushouders?
10. Waarom zijn de voormalige schoolwoningen aan het Hooibeestje in de wijk Tiel Passewaaij nog niet verkocht aan particuliere woningzoekers zoals eerder toegezegd aan de Raad?
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *