PvdB, PvdA en VVD maken coalitieperiode af samen met LLT

De afgelopen weken hebben de PvdB en PvdA diverse gesprekken gevoerd met zowel de VVD als de nieuwe partij LLT (Lokaal Liberaal Tiel). Dit alles naar aanleiding van het uiteenvallen van de voormalige VVD fractie waardoor er een nieuwe politieke situatie is ontstaan.

Doel van deze gesprekken was om in het belang van onze gemeente en onze inwoners weer te komen tot een stabiel bestuur dat kan rekenen op een meerderheid in de raad. Belangrijke voorwaarde is de continuïteit van het bestuur te behouden. De vier partijen: PvdB, PvdA, VVD en LLT hebben duidelijk uitgesproken het coalitieakkoord ‘Tiel in Balans’ onverkort te blijven steunen en uit te voeren.

Gezamenlijk is besloten dat Lokaal Liberaal Tiel toetreedt tot de coalitie. Met nog maar drie maanden tot aan de verkiezingen verandert de samenstelling van het college en de gemeenteraad niet. Marcel Melissen blijft als Wethouder namens LLT aan. Met het toetreden van LLT tot de coalitie zijn er nu vier samenwerkende partijen die via het coalitieakkoord ‘Tiel in balans’ de stad blijven besturen. Daarmee is de continuïteit geborgd.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *